bingel      gimme      kweetet

C.L.B.

CLB

 

Missie en opdracht

We willen voor elke leerling de gezondheid, groei en ontwikkeling bewaken en bevorderen.
We willen leerlingen ondersteunen bij het leren, bij het maken van keuzes en bij het uitbouwen van hun talenten.
We willen alle ouders die het wensen en nodig hebben, helpen zoeken naar een gepaste ondersteuning bij de opvoeding en begeleiding van hun kinderen.
We willen scholen ondersteunen in hun taak om alle leerlingen maximale ontwikkelingskansen te bieden.

Schoolnabije team

- zijn de eerste contactpersonen voor alle leerlingen, ouders en scholen.   
- onthalen en verhelderen de vraag.
- geven afhankelijk van de vraag zelf advies of verwijzen door naar trajectbegeleiders/externe diensten.
- ondersteunen de school om de schoolinterne zorg te optimaliseren.

Leerlingnabije team

- begeleiden leerlingen en hun ouders.
- brengen ondersteunings- en opvoedingsbehoeften in kaart.    
- coördineren individuele zorgtrajecten.
- zetten zich in om ontwikkelingskansen van leerlingen  te optimaliseren en de  veiligheid te garanderen bij verontrustende situaties.

Preventief medische team

- is er voor alle leerlingen.
- voert medische consulten en vaccinaties uit.
- volgt leerlingen met besmettelijke ziekten op.
- loopt trajecten in het kader van gezondheidszorg.

Collectief objectief informeren over onderwijslandschap, studiekeuze en arbeidsmarkt

 

Schooljaar 2018-2019 – afdeling Maasmechelen

 

Schoolnabije medewerkers

Chris Lambrigts                      Goele Van Baelen

Christiane Janssen                 Marie-Josée Maesen

Daniëlla Pierini                        Eddie Symkens

 

Leerlingnabije medewerkers

 

Ingrid Schrijvers             Gert Peters                   Lena Antonissen       

Anneleen Withofs           Hedwig Trips                Jan Schrijvers
Karen Janssen                Elien Peters                  Hanne Schreurs
Ayse Tasdelen                 Liesbeth Heyvaert

                       

Medisch Team

 

Rianne Terwijn                      Sara Haccuria

Kirsten Keiren                       Marinette Vansichen

 

 

 

 

We maken gebruik van cookies om onze website te optimaliseren. Klik HIER voor meer info.