bingel      gimme      kweetet

Oudercontact

De school organiseert diverse oudercontacten per leerjaar/schooljaar.

Wanneer?

KLEUTERONDERWIJS

  • Bij aanvang van het schooljaar (klassikaal - hier worden algemene afspraken gemaakt -behalve voor de 2,5-jarige kleuters. Dit klassikale moment vindt plaats in januari)
  • Halverwege het schooljaar zijn er individuele oudercontacten voor de 3- en 4-jarige kleuters.
  • Na de Toetertest (maart) zijn er individuele oudercontacten voor  de 5-jarige kleuters.
  • Na de Kontrabastest (einde schooljaar) zijn er individuele oudercontacten, enkel voor de leerlingen die deze test maakten.

LAGER ONDERWIJS

  • Bij aanvang van het schooljaar (klassikaal - hier worden algemene afspraken gemaakt)
  • Open klasdag 1ste leerjaar
  • Tussentijds met het rapport Kerstmis (allen)
  • Toelichting van de structuur van het secundair onderwijs (enkel voor het 6de leerjaar)
  • Tussentijds met het rapport Pasen (op uitnodiging)
  • Bij het einde van het schooljaar (allen)

Precieze data krijgen de ouders via de nieuwsbrief, Gimme of een briefje.